Du kan ändra längden på bokningsbara tider genom att gå till Inställningar > Anpassa och välja Bokningsbara tider börjar var 15:de minut.